Direct contact 0594-513776
HomeKlantenserviceRetour / herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Modelformulier voor herroeping

U heeft 2 keuzes om uw retour / herroeping aan te vragen:
- U kunt onderstaand web formulier invullen en versturen.
- U kunt het volgende Word bestand downloaden invullen en opsturen naar

        Muziekhuis Da Capo
        Retour en Herroeping
        J.P. Santeeweg 41
        9312 PC Nietap
 

Web formulier:
Alle velden zijn verplicht in te vullen.
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)
 
   
 
   
 
 
 
:  
  Verzenden
Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.